Afscheid van Orca in Harderwijk

This clip is from the documentary “A though Job”, which tells te story of orca Gudrun who travelled from Holland to Orlando in the United States to mate and the journey of three black killer whales transported from Japan to Holland to stand in for Gudrun at the dolfinarium Harderwijk.

In de jaren ’80 was Gudrun, de orca uit Harderwijk, bij veel Nederlanders, jong en oud, een bekende. Het zeezoogdierenpark Dolfinarium in Harderwijk was internationaal bekend door de onderzoeksresultaten over zeezoogdieren. Als jonge orca werd Gudrun in het Dolfinarium opgevangen. Gudrun wist 11 jaar lang met haar shows zo’n 7.5 miljoen bezoekers te boeien.

1988: In Orlando Seaworld in Florida bestond de kennis en de ruimte om de inmiddels volwassen geworden Gudrun op te vangen en voor nageslacht te laten zorgen. Zo ontstond de afspraak dat de orca uit Harderwijk in een voortplantingsprogramma uitgeleend zou worden aan Amerika en dat een groep van drie zwarte zwaardwalvissen uit Japan naar Nederland zouden komen om Gudrun te vervangen.
Broadcast format available at: http://www.stockshot.nl/

Comments

Dolfinariumweb says:

Is de documantaire ”A thoug job” nog ergens te koop?

Tom Achtermaan says:

orka,s horen niet in gevangenschap

kelly oude nijhuis says:

Een schitterent wezen die ik als klein meisje heb mogen bewonderen en die altijd in mijn hart is gebleven. 

Woutemans says:

is de documantaire “een hele hijs” of a “thoug job” nog ergens te koop

flamez161 says:

je kan een orka niet zo maar uitzetten dan gaat hij dood, en je kan hem ook niet zomaar bij een andere groep doen want hij kan alleen met zijn familie dus dit is/was het beste voor de orka

_ z1 says:

Orka moet gewoon in het wild leven, een dolfijn is iets anders die heeft er plezier in ze hebben namelijk een band met mensen. Maar orka’s zijn echte dieren die in een groep leven. En ik ben het helemaal met je eens monarchxandor

MONARCHXANDOR says:

orka,s horen niet in gevangenschap!!!!!

J Mulder says:

Vieze spelletjes werden er gespeeld en worden NOG STEEDS gespeeld! FUCK het Dolfinarium!

Write a comment

*

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!

Send this to a friend

▷ Other ReviewsVehicles▷ Show Cars▷ Motorbikes▷ Scooters▷ Bicycles▷ Rims & Tires▷ Luxury BoatsFashion▷ Sunglasses▷ Luxury Watches▷ Luxury Purses▷ Jeans Wear▷ High Heels▷ Kinis Swimwear▷ Perfumes▷ Jewellery▷ Cosmetics▷ Shaving Helpers▷ Fashion HatsFooding▷ Chef Club▷ Fooding Helpers▷ Coktails & LiquorsSports▷ Sport Shoes▷ Fitness & Detox▷ Golf Gear▷ Racquets▷ Hiking & Trek Gear▷ Diving Equipment▷ Ski Gear▷ Snowboards▷ Surf Boards▷ Rollers & SkatesEntertainment▷ DIY Guides▷ Zik Instruments▷ Published Books▷ Music Albums▷ Cine Movies▷ Trading Helpers▷ Make Money▷ Fishing Equipment▷ Paintball Supplies▷ Trading Card Games▷ Telescopes▷ Knives▷ VapesHigh Tech▷ Flat Screens▷ Tech Devices▷ Camera Lenses▷ Audio HiFi▷ Printers▷ USB Devices▷ PC Hardware▷ Network Gear▷ Cloud Servers▷ Software Helpers▷ Programmer Helpers▷ Mobile Apps▷ Hearing AidsHome▷ Home Furniture▷ Home Appliances▷ Tools Workshop▷ Beddings▷ Floor Layings▷ Barbecues▷ Aquarium Gear▷ Safe Boxes▷ Office Supplies▷ Security Locks▷ Cleaning ProductsKids▷ Baby Strollers▷ Child Car Seats▷ Remote ControlledTravel▷ Luggages & Bags▷ Airlines Seats▷ Hotel Rooms▷ Fun Trips▷ Cruise Ships▷ Mexico Tours